FACTOID # 18: Alaska spends more money per capita on elementary and secondary education than any other state.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Wlodzimierz Cimoszewicz

External link

  • Official Website (http://wlodzimierz-cimoszewicz.sejm.pl/main.php)
  • Short biography (http://www.poland-embassy.si/eng/politics/cimoszewiczang.htm)

See also

edit  (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Prime_Ministers_of_Poland&action=edit) Prime Ministers of Poland Coat of Arms of Poland
Kingdom of Poland (1916 - 1918) Jan Kucharzewski | Jan Kanty Steczkowski | Józef Świeżyński
2nd Republic of Poland (1918 - 1939) Ignacy Daszyński | Jędrzej Moraczewski | Ignacy Paderewski | Leopold Skulski | Władysław Grabski | Wincenty Witos | Antoni Ponikowski | Artur Śliwiński | Julian Nowak | Władysław Sikorski | Aleksander Skrzyński | Kazimierz Bartel | Józef Piłsudski | Kazimierz Świtalski | Walery Sławek | Aleksander Prystor | Janusz Jędrzejewicz | Leon Kozłowski | Marian Zyndram-Kościałkowski | Felicjan Sławoj-Składkowski
Government in Exile (1939 - 1990) Władysław Sikorski | Stanisław Mikołajczyk | Tomasz Arciszewski | Tadeusz Komorowski | Tadeusz Tomaszewski | Roman Odzierzyński | Jerzy Hryniewski | Stanisław Mackiewicz | Hugon Hanke | Antoni Pająk | Aleksander Zawisza | Zygmunt Muchniewski | Alfred Urbański | Kazimierz Sabbat | Edward Szczepanik
People's Republic of Poland (1944 - 1989) Edward Osóbka-Morawski | Józef Cyrankiewicz | Bolesław Bierut | Piotr Jaroszewicz | Edward Babiuch | Józef Pińkowski | Wojciech Jaruzelski | Zbigniew Messner | Mieczysław Rakowski | Czesław Kiszczak
3rd Republic of Poland (since 1989) Tadeusz Mazowiecki | Jan Krzysztof Bielecki | Jan Olszewski | Waldemar Pawlak | Hanna Suchocka | Józef Oleksy | Włodzimierz Cimoszewicz | Jerzy Buzek | Leszek Miller | Marek Belka


 
Marshals of the Sejm

Mikołaj Sienicki | Lew Sapieha | Paweł Orzechowski | Krzysztof Wiesiołowski | Aleksander Korwin Gosiewski | Jakub Sobieski | Stefan Pac | Jerzy Ossoliński | Krzysztof Radziwiłł | Mikołaj Ostroróg | Kazimierz Lew Sapieha | Łukasz Opaliński | Bogusław Leszczyński | Jerzy Sebastian Lubomirski | Hieronim Radziejowski | Wincenty Gosiewski | Andrzej Maksymilian Fredro | Krzysztof Zygmunt Pac | Jan Kazimierz Umiastowski | Michał Kazimierz Radziwiłł | Jan Wielopolski | Jan Chryzostom Pieniążek | Feliks Kazimierz Potocki | Stanisław Herakliusz Lubomirski | Mikołaj Hieronim Sieniawski | Hieronim Augustyn Lubomirski | Stanisław Antoni Szczuka | Krzysztof Stanisław Zawisza | Jan Szembek | Michał Serwacy Wiśniowiecki | Stanisław Denhoff | Franciszek Maksymilian Ossoliński | Teodor Lubomirski | Michał Józef Massalski | Wacław Rzewuski | Tadeusz Franciszek Ogiński | Antoni Benedykt Lubomirski | Adam Kazimierz Czartoryski | Jacek Małachowski | Celestyn Czaplic | Karol Stanisław Radziwiłł | Michał Hieronim Radziwiłł | Andrzej Mokronowski | Kazimierz Krasiński | Stanisław Małachowski | Kazimierz Nestor Sapieha | Tomasz Adam Ostrowski | Stanisław Sołtyk | Adam Kazimierz Czartoryski | Wincenty Krasiński | Rajmund Rembliński | Stanisław Piwnicki | Józef Gabriel Lubowidzki | Władysław Ostrowski | Leon Sapieha | Alfred Józef Potocki | Włodzimierz Dzieduszycki | Ludwik Wodzicki | Mikołaj Zyblikiewicz | Eustachy Stanisław Sanguszko | Stanisław Marcin Badeni | Andrzej Potocki | Wojciech Trąmpczyński | Maciej Rataj | Ignacy Daszyński | Kazimierz Świtalski | Stanisław Car | Walery Sławek | Wacław Makowski | Władysław Kowalski | Jan Dembowski | Czesław Wycech | Dyzma Gałaj | Stanisław Gucwa | Roman Malinowski | Mikołaj Kozakiewicz | Wiesław Chrzanowski | Józef Oleksy | Józef Zych | Maciej Płażyński | Marek Borowski | Józef Oleksy | Włodzimierz Cimoszewiczedit  (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Ministers_of_Foreign_Affairs_of_Poland&action=edit) Ministers of Foreign Affairs of Poland Coat of Arms of Poland
2nd Republic of Poland (1918 - 1939) Leon Wasilewski | Ignacy Jan Paderewski | Władysław Wróblewski | Stanisław Patek | Eustachy Sapieha | Jan Dąbski | Konstanty Skirmunt | Gabriel Narutowicz | Aleksander Skrzyński | Marian Seyda | Roman Dmowski | Karol Bertoni | Maurycy Zamoyski | Aleksander Skrzyński | Kajetan Dzierżykraj-Morawski | August Zaleski | Józef Beck
Government in Exile (1939 - 1990) August Zaleski | Edward Raczyński | Tadeusz Romer | Adam Tarnowski
People's Republic of Poland (1944 - 1989) Edward Osóbka-Morawski | Wincenty Rzymowski | Zygmunt Modzelewski | Stanisław Skrzeszewski | Adam Rapacki | Stefan Jędrychowski | Stefan Olszowski | Emil Wojtaszek | Józef Czyrek | Stefan Olszowski | Marian Orzechowski | Tadeusz Olechowski
3nd Republic of Poland (since 1989) Krzysztof Skubiszewski | Andrzej Olechowski | Władysław Bartoszewski | Dariusz Rosati | Bronisław Geremek | Władysław Bartoszewski | Włodzimierz Cimoszewicz | Adam Daniel Rotfeld 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m