FACTOID # 17: Though Rhode Island is the smallest state in total area, it has the longest official name: The State of Rhode Island and Providence Plantations.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Wisse Dekker

Wisse Dekker was the CEO of Philips from 1982 to 1986. Philips logo Koninklijke Philips Electronics N.V. (Royal Dutch Philips Electronics Ltd. ... 1982 is a common year starting on Friday of the Gregorian calendar. ... 1986 is a common year starting on Wednesday of the Gregorian calendar. ...


  Results from FactBites:
 
Wisse Dekker - Wikipedia (309 words)
Wisse Dekker (1924) was president-directeur van Philips van 1982 tot 1986.
Dekker was zijn hele carrière werkzaam bij Philips.
Ondanks dat Dekker doorging met het reorganiseren van het bedrijf en het schrappen van arbeidsplaatsen, werd hij populair bij het personeel omdat hij het geloof in de toekomst van het bedrijf wist te herstellen.
ned - nedg656 (627 words)
Neeltje DEKKER was born 16 Mar 1836 and died 15 Mar 1868.
François DEKKER was born 27 Dec 1756 in Grijpskerke, Walcheren, ZL, NLD and was christened 02 Jan 1757 in Grijpskerke, Walcheren, ZL, NLD.
Christiaan DEKKER was born 17 Sep 1850 in Biggekerke, Walcheren, ZL, NLD.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m