FACTOID # 5: Minnesota and Connecticut are both in the top 5 in saving money and total tax burden per capita.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
RELATED ARTICLES
People who viewed "Wilaya" also viewed:
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Wilaya

A wilaya is an administrative subdivision of several countries, including Algeria, Morocco, Sudan, and Oman. The Turkish pronunciation of the (originally Arabic) word, vilayet, is the name for the Provinces of the Ottoman Empire.


See also


  Results from FactBites:
 
LA RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ / Abrégé en swahili: Centre de recherches pour le développement international (774 words)
Wilaya hizo zimeweza kutumia raslimali kidogo na kuweka mikakati kutokana na raslimali hiyo kwa kuweka malengo ambayo yameweza kuboresha mfumo wa utoaji wa huduma bora za afya.
Kwa kutumia mfumo huu timu za manejimenti ya afya katika ngazi ya wilaya zimeweza kurekebisha bajeti zao ili kuweka mkazo zaidi katika matumizi kwa magonjwa yale ambayo yanasababisha vifo ikiwemo malaria, magonjwa ya watoto wadogo, chanjo n.k.
Uzoefu katika wilaya HIZI mbili hapa Tanzania unaonyesha kuwa kuwekeza katika mifumo ya afya ili kuongeza ufanisi katika utoaji huduma za afya na kulenga matatizo muhimu ya kiafya kunaweza kuleta manufaa.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m