FACTOID # 28: Austin, Texas has more people than Alaska.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Unia Polityki Realnej

Unia Polityki Realnej (Real Politics Union) is a conservative free-market party in Poland.

Contents

1 Members of Local Authorities
2 Members of Polish Parliament (Sejm)
3 Members of Polish Senate
4 Members of European Parliament
5 History

Leaders

  • Stanisław Wojtera - party chairman
  • Stanisław Michalkiewicz - former party chairman and editor-in-chief of Najwyższy Czas magazine
  • Janusz Korwin-Mikke - former party chairman and editor-in-chief of Najwyższy Czas magazine

Members of Local Authorities

Members of Polish Parliament (Sejm)

Members of Polish Senate

none


Members of European Parliament

none


History

The Real Politics Movement (Polish: Ruch Polityki Realnej) was an underground political movement in Poland during the 1980s.


  Results from FactBites:
 
Unia Polityki Realnej - Wikipedia, wolna encyklopedia (2631 words)
Podatek od spadków jest przez Unię Polityki Realnej uważany za wyjątkowo niemoralny (nazywany jest on "podatkiem od wdów i sierot").
Ponadto UPR niechętnie patrzy na wysokie podatki oraz wiele innych rozporządzeń i dyrektyw Brukseli, które zaburzają wolny rynek i ograniczają niezależność uczciwych obywateli.
UPR opowiada się natomiast za wprowadzeniem armii czysto zawodowej, wychodząc dodatkowo z założenia, że lepsza jest mniejsza armia złożona z dobrze wyszkolonych i dobrze uzbrojonych zawodowców niż większa, lecz słabiej wyszkolona i słabiej uzbrojona armia, jaką jest armia tęskniących za rodzinami żołnierzy poborowych.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m