FACTOID # 3: South Carolina has the highest rate of violent crimes and aggravated assaults per capita among US states.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Trzciniec culture

Trzciniec culture is an archaeological culture in Central Europe, that existed between 1700 BCE and 1200 BCE. Its remnants have been found in Kujawy, Małopolska, Mazowsze, Podlasie and in western Ukraine. The Trzciniec Culture developed on three Corded Ware related cultures: Mierzanowicka, Strzyżowska, and Iwieńska. Seceded by the Lusatian culture with interstage around Łódź. Image File history File links Broom_icon. ... Kuyavia (sometimes spelt Cuyavia, Polish Kujawy) is a historical region of Poland, between the Vistula to the east and Noteć river to the west and between Noteć and Krówka river to the south. ... Lesser Poland voivodship since 1999 Lesser Poland (sometimes also referred to as Little Poland, Polish MaÅ‚opolska, Latin Polonia Minor) is one of the historical regions of Poland. ... Masovia (Polish: Mazowsze) is a geographical and historical region situated in central Poland with its capital in Warsaw. ... Podlasie (Latin Podlachia) is a historical region in eastern part of Poland and western Belarus. ... Approximate extent of the Corded Ware horizon with adjacent 3rd millennium cultures (after EIEC). ... A simplified map of the central European cultures, ca 1200 BC. The purple area is the Lusatian culture, the central blue area is the Knoviz culture, the red area is the central urnfield culture, and the orange area is the northern urnfield culture. ... Łódź ( ) is Polands second largest city (population 776,297 in 2004). ...


Inhumation or cremation in flat graves: both cases in Wolica Nowa (N 51,23582;E 20,00636), kurgans inhumation Łubna-Jakusy (51,59035;18,49461) , kurgan cremation Guciów (50,57859°;23,08208°). By other animals Humans are not the only species to bury their dead. ... The crematorium at Haycombe Cemetery, Bath, England. ... This article is about Bronze Age burial mounds and the Kurgan culture. ...


The best known settlements were in Złota Pińczowskia 4 ha, Więcławice świętokrzyskie, Goszyce (50,17872°;20,13229°), Bondyrz (50,56983°;23,10556°) west, near are the kurgans in Guciow. HA, Ha, and ha can refer to various things, depending on case. ... Capital city Kielce Area 11,672 km² Population (2006)  - Density 1,283,500 110/km² Powiats  - Urban counties  - Land counties 1 13 Communes 102 Administrative divisions: ÅšwiÄ™tokrzyskie Voivodeship (also ÅšwiÄ™tokrzyskie Province — Polish: ) is a voivodeship, or province, in central Poland. ...


Bronze Diadem from Dratów (51,34774°;22,94869°). Other treasures some contains also gold or silver ornaments Stawiszyce (50,34451°;20,60468°), Rawa Mazowiecka (51,76175°;20,25329°) Rawa Mazowiecka - Wikipedia /**/ @import /skins/monobook/IE50Fixes. ...


Bibiography

  • Prahistoria Ziem Polskich, tom IV pod redakcją W. Hensla Wydawnictwo PAN, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1979.
  • Pradzieje ziem polskich, tom I cz. 2 Epoka Brązu i początki Epoki Żelaza pod redakcją Kmiecińskiego, wyd. PWN Warszawa-Łodź 1989
  • Wielka Historia Polski, tom I Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.),Piotr Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski, wyd. Fogra Kraków 1998
  • Od neolityzacji do początków epoki brązu przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru VI i II tys. przed Chr. – praca zbiorowa pod redakcja Janusza Czebreszuka, Mikoly Kryvalceviča, Przemysława Makarowicza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Prahistorii. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2001
  • Encyklopedia historyczna świata tom I: Prehistoria, praca zbiorowe, opracowanie naukowe prof. Dr hab. Janusz K. Kozłowski, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres , Kraków 1999
  • Kultura pradziejowa na ziemiach Polski zarys, Jerzy Gąssowski, PWN, Warszawa 1985

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m