FACTOID # 4: Just 1% of the houses in Nevada were built before 1939.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Szeghalom
Szeghalom
County Békés
Area 217,13 km²
Population  
  • 10,201
  • 47 /km²
Postal code 5520
Area code 66

Szeghalom is a town in Békés county, Hungary. It is located at around 47°1′60″N, 21°10′0″E. Counties of Hungary Hungary is subdivided administratively into 43 regions. ... Békés county is an administrative division (comitatus or megye) in south-eastern Hungary, on the border with Romania. ... Area is a physical quantity expressing the size of a part of a surface. ... A square metre (US spelling: square meter) is by definition the area enclosed by a square with sides each 1 metre long. ... 2001: A Space Odyssey. ... Density (symbol: ρ - Greek: rho) is a measure of mass per unit of volume. ... A postal code is a series of letters and/or digits appended to a postal address for the purpose of sorting mail. ... A telephone numbering plan is a system that allows subscribers to make and receive telephone calls across long distances. ... Békés county (Hungarian: Békés megye) is an administrative division (county or megye) in south-eastern Hungary, on the border with Romania. ...


  Results from FactBites:
 
Szeghalom - Wikipédia (688 words)
Szeghalom címerének mindmáig fennmaradt legfontosabb motívumai a honfoglaló Barsa nemzetségtől eredő, két egymással szemben úszó hal, már ebben az időben megjelenik és az 1711-es visszatelepülés idején a község önálló pecsétjén is szerepel.
A második világháború után Szeghalom életében ugyanazok a történelmi események zajlottak le, mint az ország bármelyik településén, korábbi központi szerepe sok tekintetben elhalványul, nyoma sincs a városias fejlődésnek.
1984-ben Szeghalom végre elnyerte a városi rangot, bár – a fejlesztések ellenére – nem voltak még adottak a várossá válás igazi feltételei.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m