FACTOID # 21: 15% of Army recruits from South Dakota are Native American, which is roughly the same percentage for female Army recruits in the state.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Politiets Sikkerhetstjeneste

  Results from FactBites:
 
Trusselvurdering og prioriteringer for Politiets sikkerhetstjeneste for 2003 - regjeringen.no (1838 words)
Det legges til grunn at det i dag ikke er noen militær trussel mot Norge.
Oppgaver Politiets sikkerhetstjeneste har innenfor fagfeltet er hovedsakelig knyttet til forebygging av spredning av masseødeleggelsesvåpen og relaterte leveringsmidler, gjennom å hindre eksport av flerbruksprodukter, og å motvirke at Norge fungerer som transittland.
Tjenestens samarbeid med andre lands sikkerhetstjenester og aktuelle faginstitusjoner i Norge og utlandet, skal videreføres og styrkes.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m