FACTOID # 2: Puerto Rico has roughly the same gross state product as Montana, Wyoming and North Dakota combined.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Pogorzela

Pogorzela is a town in Poland, with 1,958 inhabitants (2004).


  Results from FactBites:
 
ZSOiZ w Pogorzeli (353 words)
Pogorzela uzyskuje połączenie kolejowe z Gostyniem i Koźminem.
Gmina Pogorzela leży we wschodniej części powiatu gostyńskiego, granicząc z gminami : Piaski, Borek Wlkp., Koźmin Wlkp., Krotoszyn, Kobylin i Pępowo.
W granicach gminy leży miasto Pogorzela liczące nieco ponad 2000 tys.
Katalog zabytkow/woj. wielkopolskie/Pogorzela (127 words)
Miasto Pogorzela leży w powiecie gostyńskim, województwo wielkopolskie.
Około 1458 roku Pogorzela otrzymała prawa miejskie, jako miasto prywatne.
W 1793 roku Pogorzela znalazła się w pruskim zaborze.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m