FACTOID # 26: Delaware is the latchkey kid capital of America, with 71.8% of households having both parents in the labor force.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
RELATED ARTICLES
People who viewed "Opsterland" also viewed:
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Opsterland

Opsterland

Location municipality Opsterland

Country Netherlands
Province Friesland
Area
- Land
- Water
227.68 km²
225.07 km²
2.61 km²
Population 2004
- Density
29,436
131/km²


Opsterland is a municipality in the northern Netherlands.


Population Centres

Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslān, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude.Province Friesland

Achtkarspelen | Ameland | Boarnsterhim | Bolsward | Dantumadeel | Dongeradeel | Ferwerderadiel | Franekeradeel | Gaasterlān-Sleat | Harlingen | Heerenveen | Het Bildt | Kollumerland en Nieuwkruisland | Leeuwarden | Leeuwarderadeel | Lemsterland | Littenseradiel | Menaldumadeel | Nijefurd | Ooststellingwerf | Opsterland | Schiermonnikoog | Skarsterlān | Smallingerland | Sneek | Terschelling | Tytsjerksteradiel | Vlieland | Weststellingwerf | Wūnseradiel | Wymbritseradiel


  Results from FactBites:
 
Gemeente Opsterland (409 words)
Met de zoekfunctie (onder het logo Opsterland) kunt u eenvoudig de volledige website doorzoeken.
Meestal is het invullen van 1 of 2 trefwoorden genoeg om de door u verlangde informatie te vinden.
De website van de gemeente Opsterland is het best te bekijken met de beeldscherminstelling 1024 * 768 pixels.
Opsterlands Belang (4960 words)
Natuurlijk zal het wel effectiever en doeltreffender kunnen, maar om nu te spreken van een regelbrijā€¦ Het is in ieder geval niet mijn ervaring.
Dat zijn in Opsterland altijd nog 1200 huishoudens.Na het vele vuurwerk wat er is verknald en ons volgegeten te hebben, moeten wij ons diep schamen.
Denk ook eens aan het feit dat we een voedselbank in Opsterland hebben.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m