FACTOID # 2: Puerto Rico has roughly the same gross state product as Montana, Wyoming and North Dakota combined.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Oosterpark Stadion

The Oosterpark Stadion is the football (soccer) stadium of the city Groningen. This stadium has 12,500 seats and is home of FC Groningen. Currently a new stadium is build, the Euroborg.

  • Inauguration: 30 September 1933
  • Renovations: 1960, 1984, 1987/1988
  • Address: Zaagmuldersweg 63, 9713 LE Groningen, The Netherlands

  Results from FactBites:
 
Welkom op www.warffumontour.nl | Er gaat niets boven FC Groningen! (1289 words)
De gemeente Groningen, eigenaar van het stadion, ging nog een stapje verder en besloot in 1951 een lichtinstallatie te plaatsen.
Echt een 'stadion' werd het Oosterpark in 1960.
In het seizoen 1987/88 werd het stadion opnieuw onder handen genomen.
Stadion Oosterpark (779 words)
Wie aan FC Groningen denkt, denkt aan Stadion Oosterpark, de voormalige thuishaven van FC Groningen.
Een stadion dat is verrezen op het voormalige terrein van de Hunze-centrale, aan de zuidkant van de stad Groningen.
Een voetbaltempel voorzien van de nieuwste technieken, een nieuwe invulling en een thuishaven waarin de FC voor iedere opponent een geduchte tegenstander is. Maar ondanks alle noviteiten en plannen zal één ding voorop blijven staan: de zo typerende voetbalsfeer van het Oosterpark zal altijd blijven bestaan.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m