FACTOID # 21: 15% of Army recruits from South Dakota are Native American, which is roughly the same percentage for female Army recruits in the state.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Lemsterland

Lemsterland

Location municipality Lemsterland

Country Netherlands
Province Friesland
Area
- Land
- Water
124.38 km˛
76.28 km˛
48.10 km˛
Population 2004
- Density
13,342
175/km˛


Lemsterland is a municipality in the northern Netherlands.


Population centres

Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer, Oosterzee, Oosterzee-Buren.


Lemmer

Lemmer (population around 11,000) is one of Friesland's most famous watersporttowns. The Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Steam Pumping Station) is a World Heritage Site.


External link

  • Official Website (http://www.lemsterland.nl)


Province Friesland

Achtkarspelen | Ameland | Boarnsterhim | Bolsward | Dantumadeel | Dongeradeel | Ferwerderadiel | Franekeradeel | Gaasterlân-Sleat | Harlingen | Heerenveen | Het Bildt | Kollumerland en Nieuwkruisland | Leeuwarden | Leeuwarderadeel | Lemsterland | Littenseradiel | Menaldumadeel | Nijefurd | Ooststellingwerf | Opsterland | Schiermonnikoog | Skarsterlân | Smallingerland | Sneek | Terschelling | Tytsjerksteradiel | Vlieland | Weststellingwerf | Wűnseradiel | Wymbritseradiel


  Results from FactBites:
 
VAN OTTEN ® Genealogy - rvog41 - Generated by Personal Ancestral File (1503 words)
Lolke Philippus VAN OTTEN-1021 on 3 Jun 1827 in Lemmer, Lemsterland, Friesland, NL.
Philippus VAN OTTEN-1053 was born on 7 Jul 1828 in Lemmer, Lemsterland, Friesland, NL.
Johannes VAN OTTEN-1066 was born on 19 Feb 1842 in Lemmer, Lemsterland, Friesland, NL.
Lemsterland (5276 words)
In oude tijden was Lemsterland zeer vermaard, uithoofde der vele oorlogen, die aldaar gevoerd zijn, als tegen den Graaf van de Kuinre, de Bisschoppen van Utrecht, en de Graven van Holland, welke uit aanmerking van de goede haven, hunnen intogt in deze provincie, meestal door de Lemmer deden.
Deze sluis is van zeer veel nut, zoo om het binnenwater, dat uit het Tjeukemeer en andere wateren in grooten overvloed herwaarts heen schiet, naar de zee te leiden, als ook ter begunstiging van de in- en uitvaart veleer schepen, die hier eene goede haven vinden en eene genoegzame diepte om haar aan te doen.
Lemsterland, dat in eene westelijke strekking van het Tjeukemeer naar
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m