FACTOID # 5: Minnesota and Connecticut are both in the top 5 in saving money and total tax burden per capita.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
RELATED ARTICLES
People who viewed "Jokkmokk" also viewed:
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Jokkmokk

Jokkmokk is a Municipality in Norrbotten County, in northern Sweden. The municipality covers an area of 18143.4 km≤. Of the total population of 6019, 3046 are male, and 2973 are female. The population density of the community is 0.3 inhabitants per km≤.


See also

External links

  • Jokkmokk (http://www.jokkmokk.se) - Official site

  Results from FactBites:
 
Jokkmokk.se - Jokkmokk.se (295 words)
Om du kommer till Jokkmokks kommun som besökare under sommaren så kommer du att bli positivt överraskad av många saker, däribland ljuset och den rika floran.
I Jokkmokks Fjällträdgård kan den som inte har möjlighet att besöka fjällen, studera fjällområdets växter på nära håll.
Mer än hälften av de tryckta företagskorten för fria resor inom Jokkmokks kommun har sålts mellan den 13 och 22 augusti.
Jokkmokk - Wikipedia, den fria encyklopedin (182 words)
Jokkmokk är centralort och en tätort i Jokkmokks kommun.
Jokkmokk är känd för Jokkmokks marknad som firade 400-årsjubileum i februari 2005, samt för sin roll som en central samisk samlingsplats.
Jokkmokk har även ett rikt föreningsliv, och trots det att antalet invånare är lågt så finns flera fotbollslag, ett innebandylag, ett badmintongymnasium och många duktiga indviduella idrottare i olika grenar.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m