FACTOID # 20: Statistically, Delaware bears more cost of the US Military than any other state.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Eluned Morgan

Eluned Morgan (born 1967) is a member of the European Parliament for the Labour Party for Wales. She has been a member of the European Parliament since 1994.


Before being elected she worked as a researcher in television.


External link

  • Official website (http://www.welshlabourmeps.org.uk/em/EM_index.htm)

  Results from FactBites:
 
www.gwales.com - 9781870206457, Cyfres Clasuron Honno: Dringo'r Andes & Gwymon y Môr (447 words)
Dyma ailargraffiad o ddau lyfr taith gan Eluned Morgan (1870-1938), gyda Dringo’r Andes (a gyhoeddwyd yn 1904) yn adrodd hanes anturiaethau’r awdures yn marchogaeth yn yr Andes, a’r llall Gwymon y Môr (a gyhoeddwyd yn 1909) yn rhoi hanes y fordaith wrth iddi dychwelyd o Gymru i Batagonia.
Mae’r rhagymadrodd yn ymdrin yn llawn â’r cefndir hwn (a allai fod yn ddieithr i ddarllenwyr heddiw) gan bwyso’n arbennig ar ei llythyron at William George a Nantlais a olygwyd gan W.R.P. George, Gyfaill Hoff, a chan Dafydd Ifans, Tyred Drosodd.
Yn yr un modd, mae’r golygyddion yn agor cil y drws ar fater cymhleth a phwysig, sef y modd y lluniwyd delweddau o’r Wladfa – ar gyfer yr ymsefydlwyr eu hunain, ac ar gyfer y Cymry gartref – a rhan Lewis Jones ac Eluned Morgan yn hyn.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m