FACTOID # 28: Austin, Texas has more people than Alaska.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Danske Livregiment

Danske Livregiment (English: Danish Life Regiment) was a Danish Army infantry regiment. The English language is a West Germanic language that originates in England. ... The Royal Danish Army is the army of Denmark. ...


Danske Livregiment can trace its history back to 1763 when it was erected of mixed personnel of Danes and German mercenaries. In 1976 Falsterske Fodregiment was merged into the regiment. In 2001 it was itself merged, together with Sjællandske Livregiment, into Gardehusarregimentet. 1763 was a common year starting on Saturday (see link for calendar). ... 1976 (MCMLXXVI) was a leap year starting on Thursday. ... This article is about the year 2001. ... The Gardehusarregiment (Guard Hussar Regiment) is one of two cavalry regiments of the Royal Danish Army. ...


  Results from FactBites:
 
Dansk infanteris uniformer og oppakning gennem de sidste 200 år (2082 words)
Den blev kopieret fra den danske FDF hue, der igen var en kopi af den hue, "Cykel-ordonnans-korpset" (spejdere der havde meldt sig til tjeneste ved Hæren) havde anlagt i 1916.
Fra 1844 og til 1884 indgik ingen enmandskogekedel i nogen dansk soldats udrustning.
2) "Danske Livregiment (til Fods)" er den eneste - nu indirekte - mindelse i dansk hærorganisation om Den dansk-norske Hær, da man må søge berettigelsen i dette regimentsnavn i det ved regimentets oprettelse i 1763 samtidig til "Norske Livregiment til Fods" omdøbte "Kongens Livregiment" - i dag "Kongens (jydske) Fodregiment".
Sjællandske Livregiment (1815 words)
Indkaldelsen til sikringsstyrken bragte regimentet op på fuld krigsstyrke, og de deltog i bevogtningen af den danske grænse, samt vigtige militær-områder ved Fredericia og Nyborg.
august overfaldt tyskerne de danske garnisoner og da regimentet var garnisoneret på Albanigades kaserne i Odense, blev denne forsvaret indtil kommandanten befalede indstilling af kampen, da overmagten var for stor.
Sjællandske Livregiment, Danske Livregiment og Gardehusarregimentet blev i 2001 sammenlagt under navnet Gardehusarregimentet.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m