FACTOID # 16: In the 2000 Presidential Election, Texas gave Ralph Nader the 3rd highest popular vote count of any US state.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Andreas Kalvos

Andreas Kalvos (Greek: Ἀνδρέας Κάλβος; 1792 - November 3, 1869) was a contemporary of Dionysios Solomos and one of the greatest Greek writers of the 19th century. 1792 was a leap year starting on Sunday (see link for calendar). ... November 3 is the 307th day of the year (308th in leap years) in the Gregorian Calendar, with 58 days remaining. ... 1869 (MDCCCLXIX) is a common year starting on Friday (link will take you to calendar) of the Gregorian calendar or a common year starting on Sunday of the 12-day-slower Julian calendar. ... Dionysios Solomos (1798-1857) was a Greek poet from Zakynthos. ... The term writer can apply to anyone who creates a written work, but the word more usually designates those who write creatively or professionally, or those who have written in many different forms. ... Alternative meaning: Nineteenth Century (periodical) (18th century — 19th century — 20th century — more centuries) As a means of recording the passage of time, the 19th century was that century which lasted from 1801-1900 in the sense of the Gregorian calendar. ...

Contents

Biography

Andreas Kalvos was born in 1792 on Zakynthos to an upper-class mother (Andriani Roukani) and a middle-class adventurer father (Ioannis Kalvos). In 1802 his father took the two children, Andreas and younger Nikolaos, and but not his wife, to Livorno (then known as Leghorn), to provide to his son Andreas possibilities for better education. There, Andreas first read Greek literature and Greek and Latin antiquity. 1792 was a leap year starting on Sunday (see link for calendar). ... The island of Zakynthos (NASA World Wind satellite picture) Zakynthos (Greek: Ζάκυνθος), the third largest of the Ionian Islands, covers an area of 410 square kilometers and its coastline is roughly 123 kilometers in length. ... The examples and perspective in this article or section may not represent a worldwide view. ... The middle class, in colloquial usage, consists of those people who have a degree of economic independence, but not a great deal of social influence or power. ... This article or section does not adequately cite its references or sources. ... --69. ... Livorno, sometimes in English Leghorn, (population 170,000) is a port city on the Tyrrhenian Sea on the western edge of Tuscany, Italy. ...


In Livorno he wrote his first work, Hymn to Napoleon; an antiwar poem, that he later repudiated (this is how we know of its existence, as the poem itself was not saved). Around the same time he lived for a few months in Pisa, where he worked as a secretary; and then moved to Florence, the centre of intellectual and artistic life of the time. His father died in 1812, and Kalvos's finances were deeply strained. However,, during that year he also met Ugo Foscolo, the most honoured Italian poet and scholar of the era. Foscolo accepted him as his copyist, and put him to teaching a protegé of Foscolo's. Foscolo himself would teach Kalvos neoclassicism, archaizing ideals, and political liberalism. In 1813 Kalvos wrote three tragedies in Italian: Theramenes, Danaides and Hippias. He also completed four dramatic monologues, in the neoclassical style. In the end of 1813, Foscolo self-exiles himself at Zurich. Kalvos meets him again there on 1816, when he also learns about the death of his mother, a thing that saddened him deeply as seen in his Ode to Death. Meanwhile he was composing, from 1814, the Ode to the Ionians. A hymn is a type of song, usually religious, specifically written for the purpose of praise, adoration or prayer, and typically addressed to a god or other religiously significant figure. ... This article discusses the Italian city. ... Florence (Italian: ) is the capital city of the region of Tuscany, Italy. ... Ugo Foscolo (1778-1827), Italian writer, was born at Zakynthos in the Ionian Isles on 6 Febraury 1778. ... A copyist is a person who makes written copies. ... Neoclassicism (sometimes rendered as Neo-Classicism or Neo-classicism) is the name given to quite distinct movements in the decorative and visual arts, literature, theatre, music, and architecture. ... Liberalism is an ideology, philosophical view, and political tradition which holds that liberty is the primary political value. ... 1813 is a common year starting on Friday (link will take you to calendar). ... The speakers platform of the Pnyx in Athens, upon which Theramenes and other politicians stood while speaking. ... Danaus, or Danaos (sleeper) was a Greek mythological character, twin of Aegyptus and son of Belus, a mythic king of Egypt. ... Hippias can also refer to a son of Pisistratus and a tyrant of Athens. ... 1813 is a common year starting on Friday (link will take you to calendar). ... Location within Switzerland   Zürich[?] (German pronunciation IPA: ; usually spelled Zurich in English) is the largest city in Switzerland (population: 366,145 in 2004; population of urban area: 1,091,732) and capital of the canton of Zürich. ... 1816 was a leap year starting on Monday (see link for calendar). ... Ode (Classical Greek: ) is a form of stately and elaborate lyrical verse. ... 1814 was a common year starting on Saturday (see link for calendar). ...


By the end of 1816 the two poets travelled together to England and their interaction continues up to February 1817, when the irritable and bitter character of both dissolves their friendship. Kalvos earned a living by giving Italian language lessons and paid translations of religious books, both Italitan and Greek. In 1818-1819 he gave lectures on the correct pronunciation of ancient Greek. He composed and published a modern Greek grammar, an Italian learning method in 4 volumes and deals with the syntax of an English-Greek dictionary. Motto: (French for God and my right) Anthem: God Save the King/Queen Capital London (de facto) Largest city London Official language(s) English (de facto) Unification    - by Athelstan AD 927  Area    - Total 130,395 km² (1st in UK)   50,346 sq mi  Population    - 2006 est. ...


In May 1819 he married Theresa Thomas who dies one year later. His simultaneous love affair with his student Susan Ridout was a failure, as well. During that time it is speculated that he attempted to commit suicide. He left England at the beginning of 1820.


On September 1820, while returning to Florence, he stopped a short while in Paris. He became involved in the movement of the Carbonari and he is arrested and expelled on April 23, 1821. He retreated to Geneva, finding support in the philhellene circle of the city. He worked again as a teacher of foreign languages, while while publishing of a manuscript of the Iliad, that however is not successful. Carried away in the enthusiasm of the outbreak of the Greek revolution he published, in 1824, the first part of his Greek poems, The Lyre, a collection of ten odes. Almost immediately, the odes were translated into French and find the most favourable reception. In the beginning of 1825, Kalvos returns to Paris where one year later he published ten more odes, Lyrics, with financial aid of philhellenes. City flag City coat of arms Motto: Fluctuat nec mergitur (Latin: Tossed by the waves, she does not sink) Paris Eiffel tower as seen from the esplanade du Trocadéro. ... The Carbonari (charcoal burners[1]) were groups of secret revolutionary societies founded in early 19th-century Italy. ... April 23 is the 113th day of the year in the Gregorian Calendar (114th in leap years). ... The coronation banquet for George IV 1821 was a common year starting on Monday (see link for calendar). ... Hunters a cool hobo For other uses, see Geneva (disambiguation). ... Philhellenism (the love of Greek culture) was the intellectual fashion at the turn of the 19th century that led Europeans like Lord Byron to lend their support for the Greek movement towards independence from the Ottoman Empire. ... It has been suggested that Deception of Zeus be merged into this article or section. ... The Greek War of Independence was fought from the Greeks declaration of independence from the Ottoman Empire on March 25 (now Greek Independence Day) 1821 until the modern state of Greece was granted independence by the Treaty of Constantinople in July 1832. ... 1824 was a leap year starting on Thursday (see link for calendar). ... Opening of the Stockton and Darlington Railway 1825 (MDCCCXXV) was a common year starting on Saturday (see link for calendar). ...


In the end of July 1826 he travelled to Nauplion. He was disappointed however by the prevailing national disputes and by the indifference of the people towards him and his work. Then in August of the same year, he went to Corfu, where he taught in the Ionian Academy (Ionios Akademia); as a private tutor until he was appointed to the Academy in 1836 . He was director of the Corfiot Gymnasium (Kerkyraiko Gymnasio), during 1841, but resigned by the end of the year; he also contributed to the local newspapers. The oldest surviving photograph, Nicéphore Niépce, circa 1826 1826 (MDCCCXXVI) was a common year starting on Sunday (see link for calendar) of the Gregorian calendar (or a common year starting on Tuesday of the 12-day-slower Julian calendar). ... Náfplio (Ναύπλιον) is a town on the Peloponnese in Greece. ... Pontikonisi island in the background with the Vlaheraina Monastery in the foreground. ... The Ionian Academy was the first academic institution established in modern Greece and it is located in Corfu. ...


For many years, both Kalvos and Dionysios Solomos both lived on Corfu, but the two do not appear to have known each other. This is probably due to his wayward character; the fact he wasn't recognized in his homeland is perhaps also owed to that. Dionysios Solomos (1798-1857) was a Greek poet from Zakynthos. ...


In the end of 1852 Kalvos left Corfu and relocatee himself in Louth, Lincolnshire, England, where he married Charlotte Wadans a year after his arrival. Kalvos died on November 3, 1869. 1852 was a leap year starting on Thursday (see link for calendar). ... Louth is a market town in Lincolnshire, England. ... 1869 (MDCCCLXIX) is a common year starting on Friday (link will take you to calendar) of the Gregorian calendar or a common year starting on Sunday of the 12-day-slower Julian calendar. ...


Works

 • Lyre -- Odes of Andreas Kalvos (Λύρα -- ᾨδαὶ Ἀνδρέα Κάλβου) 1824 (text at Greek Wikisource)
 • Lyrics (Λυρικά), 1826
 • Hippias
 • Danaides
 • Theramenes
 • The Seasons (Le Stagioni -- Giovanni Meli)
 • Italian Lessons in Four Parts, 1820
 • Ode to the Ionians (ᾨδὴ είς Ἰονίους), 1814
 • Plan of the New Principles of Letters (Σχέδιο Νέων Ἀρχῶν τῶν Γραμμάτων)
 • Apology for Suicide (Ἀπολογία τῆς Αὐτοκτονίας)
 • Introduction to the Differential Calculus (Έρευνα περὶ τῆς Φύσεως τοῦ Διαφορικοῦ Ὑπολογισμοῦ), 1827
 • Graces, parts, Foscolo (Χάριτες, ἀποσπάσματα, Φώσκολος), 1846
 • Hymn to Napoleon (Ὕμνος πρὸς τὸν Ναπολέοντα), 1813-1815
 • Book of Public Prayers (Βιβλίον τῶν Δημοσίων Προσευχῶν), 1820
 • Grammar of the Modern Greek Language (Γραμματικὴ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσης), 1822
 • Liturgia Anglicana Polyglotta (translations), 1821-1826
 • Theological Criticism (Ἐπίκρισις Θεολογική), 1849

1824 was a leap year starting on Thursday (see link for calendar). ... The original Wikisource logo. ... The oldest surviving photograph, Nicéphore Niépce, circa 1826 1826 (MDCCCXXVI) was a common year starting on Sunday (see link for calendar) of the Gregorian calendar (or a common year starting on Tuesday of the 12-day-slower Julian calendar). ... 1820 was a leap year starting on Saturday (see link for calendar). ... 1814 was a common year starting on Saturday (see link for calendar). ... Naval Battle of Navarino by Carneray 1827 was a common year starting on Monday (see link for calendar). ... 1846 was a common year starting on Thursday (see link for calendar). ... 1813 is a common year starting on Friday (link will take you to calendar). ... April 5-12: Mount Tambora explodes, changing climate. ... 1820 was a leap year starting on Saturday (see link for calendar). ... 1822 (MDCCCXXII) was a common year starting on Tuesday (see link for calendar) of the Gregorian calendar (or a common year starting on Thursday of the 12-day-slower Julian calendar). ... The coronation banquet for George IV 1821 was a common year starting on Monday (see link for calendar). ... The oldest surviving photograph, Nicéphore Niépce, circa 1826 1826 (MDCCCXXVI) was a common year starting on Sunday (see link for calendar) of the Gregorian calendar (or a common year starting on Tuesday of the 12-day-slower Julian calendar). ... 1849 was a common year starting on Monday (see link for calendar). ...

External links

 • Biography of Andreas Kalvos (in Greek)

Sources

Adaptation of the corresponding article in the Greek version of Wikipedia.


  Results from FactBites:
 
Andreas Kalvos (416 words)
Andreas Kalvos (Greek: Ανδρέας Κάλβος, 1792-November 3, 1869) was one of the greatest Greek writers.
Kalvos later wrote Odi eis Iounious Kalvos in 1816, when he learned and the death of his mother.
Kalvos also visited Florence, Paris in 1820 where he visited a cinema and later Geneva, with his love of the Panhellenic circle, where he worked as a professor of foreign languages and also studied the manuscripts from the Iliad which did not carried out.
Andreas Kalvos: Information from Answers.com (872 words)
Andreas Kalvos (Greek: Ανδρέας Κάλβος; 1792 - November 3, 1869) was a contemporary of Dionysios Solomos and one of the greatest Greek writers of the 19th century.
Andreas Kalvos was born in 1792 on Zakynthos to an upper-class mother (Andriani Roukani) and a middle-class adventurer father (Ioannis Kalvos).
Kalvos meets him again there on 1816, when he also learns about the death of his mother, a thing that saddened him deeply as seen in his Ode to Death.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m