FACTOID # 15: A mere 0.8% of West Virginians were born in a foreign country.
 
 Home   Encyclopedia   Statistics   States A-Z   Flags   Maps   FAQ   About 
   
 
WHAT'S NEW
 

SEARCH ALL

FACTS & STATISTICS    Advanced view

Search encyclopedia, statistics and forums:

 

 

(* = Graphable)

 

 


Encyclopedia > Altavas, Aklan

Altavas is a 4th class municipality in the province of Aklan, Philippines. According to the 2000 census, it has a population of 22,496 people in 4,410 households. A municipality (bayan in Filipino) is a local government unit in the Philippines. ... Map of the Philippines showing all the regions and their provinces. ... 2000 is a leap year starting on Saturday of the Gregorian calendar. ...


Barangays

Altavas is politically subdivided into 14 barangays. A barangay is the smallest local government unit in the Philippines and is very similar to a village. ...

 • Cabangila
 • Cabugao
 • Catmon
 • Dalipdip
 • Ginictan
 • Linayasan
 • Lumaynay
 • Lupo
 • Man-up
 • Odiong
 • Poblacion
 • Quinasay-an
 • Talon
 • Tibiao

External links

 • Philippine Standard Geographic Code
 • 2000 Philippine Census Information

  Results from FactBites:
 
Ang Pag-aalsa ng Nayon ng Lilo-an, Panay (3144 words)
Tulad ng maraming mga bayan at lunsod ng Pilipinas na nagpahiwatig ng kanilang pagkamakabayan sa pamamagitan ng pagtutul at pagsalungat sa kolonyal na pamahalaan ng Kastila, ang maliit na nayon ng Lilo-an sa Malinaw, Aklan, ay nagtamo rin ng kanyang sariling sandali ng liwanag nang ito ay nag-alsa laban sa mga maykapangyarihan ng byan.
Si Candido Iban (3) ay isnag tubo ng Lilo-an, Malnaw, Aklan at isinilang noong Oktubre 3, 1863, bilang ikaapat na supling nina Florentino Iban at Maria Irruegas.
Sa mga nagdaang panahon kasunod ng pagdating nina Castillo at Iban sa Aklan, ang balak para sa isang malawakang himagsikan sa lalawigan ay ibinalangkas sa mga lihim na pagpupulong ng iba't ibang mga lider.
Aklan - Wikipedia, the free encyclopedia (441 words)
Aklan is a province of the Philippines located in the Western Visayas region.
Aklan faces Sibuyan Sea and the province of Romblon to the north.
Aklan, originally known as Minuro it Akean, is considered as the oldest province in the country and believed to have been established as early as 1213 by settlers from Borneo.
  More results at FactBites »

 
 

COMMENTARY     


Share your thoughts, questions and commentary here
Your name
Your comments

Want to know more?
Search encyclopedia, statistics and forums:

 


Press Releases |  Feeds | Contact
The Wikipedia article included on this page is licensed under the GFDL.
Images may be subject to relevant owners' copyright.
All other elements are (c) copyright NationMaster.com 2003-5. All Rights Reserved.
Usage implies agreement with terms, 1022, m